Giảm ngữ điệu - phát âm bản chữ cái.

More help for your English pronunciation. In this video we will cover how to say the letters of the American English Alphabet. Enjoy the video and thanks for...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.