Thì hiện tại tiếp diễn.

Más videos en http://portalweblog.blogspot.com free english grammar videos to learn english as a foreign or second language

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.