Phát âm thì quá khứ.

This video will teach you the 3 different pronunciations of the past tense -ed. If you leave off this little ending, many of your native American English spe...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.