Làm sao trả lời câu hỏi yes/no.

Learning English - How to Anser Yes/No Questions (1)

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.