Giới từ chỉ vị trí trong tiếng Anh - AT, ON, IN

In this lesson, I look at 3 common prepositions of place. Want to know how to use AT, ON, and IN?

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.