Learn English Vocabulary | Describing Feelings

Increase your English vocabulary @ http://englishbox.co.uk in which our online teacher Edward Wood describes adjectives concerning feelings and emotions. He ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.