Learning English - Lesson Seventy Seven - Pruning - YouTube

In this lesson Misterduncan has a little prune in his garden. We also go for a walk in a very smelly place.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.