Obama tiến vào cuộc đua tin tốt năm 2012 về việc làm. (Có script A - V)

Nội dung video

In early April, President Obama announced his plans to seek re-election in November of next year.

Vào đầu tháng tư, Tổng thống Obama công bố kế hoạch của mình nhằm theo đuổi cuộc bầu cử vào tháng Mười Một năm tới.

 

In an e-mail to supporters, Mr. Obama said "the race may not reach full speed for a year or more".

Trong một e-mail gửi đến những người ủng hộ, ông Obama nói rằng "cuộc đua này không thể đạt hết tốc độ trong một năm hoặc hơn".

 

But he said the work of building the campaign "must start today".

Tuy nhiên ông ấy cho biết công tác xây dựng chiến dịch "phải bắt đầu ngày hôm nay".

 

Some of that work will depend on how many jobs are created in the months ahead.

Một số công việc phụ thuộc vào việc có bao nhiêu việc làm được tạo ra trong những tháng tới.

 

Mr. Obama welcomed a report that the United States economy added two hundred sixteen thousand jobs in March.

Ông Obama đón nhận một báo cáo rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 216,000 việc làm vào tháng Ba.

 

The unemployment rate dropped one-tenth of one percent for the second straight month.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm một phần mười trong một phần trăm trong tháng thứ hai liên tiếp.

 

The unemployment rate edged down to 8.8 percent, the lowest in two years.

Tỷ lệ thất nghiệp tuột xuống 8.8%, mức thấp nhất trong hai năm.

 

And some economists say this spring may be the start of better news to come.

Và một số nhà kinh tế cho rằng mùa xuân này có thể là khởi đầu của tin tức tốt hơn sắp đến.

 

Consumer spending has been increasing.

Chi tiêu của người tiêu dùng ngày càng tăng.

 

Stephen Hess is a political scientist who studies the presidency at the Brookings Institution in Washington.

Stephen Hess là một nhà khoa học chính trị, người nghiên cứu chức tổng thống tại Viện Brookings ở Washington.

 

He says, "The next election will, more than anything else, depend on employment in the United States".

Ông nói: "Cuộc bầu cử tiếp theo sẽ hơn bất cứ điều gì khác, phụ thuộc vào lao động ở Hoa Kỳ".

 

Labor Secretary Hilda Solis pointed out that the economy has added jobs for twelve months in a row.

Bộ trưởng Lao động Hilda Solis đã tuyên bố rằng nền kinh tế đã bổ sung thêm công ăn việc làm cho mười hai tháng liên tiếp.e

 

She says the economy has added a million and a half private sector jobs.

Bà cho biết nền kinh tế đã bổ sung thêm một triệu năm trăm công việc khu vực tư nhân.

 

But, she added, "we need to continue to not lose sight of where we need to go to increase opportunities for people to get employed in new jobs".

Tuy nhiên, bà cho biết thêm, "chúng ta cần phải tiếp tục để không bỏ qua nơi chúng ta cần phải bắt đầu nhằm tăng thêm cơ hội cho người dân được tuyển dụng vào nhiều việc làm mới".

 

President Obama has filled a top job in his party as he prepares to seek a second term.

Tổng thống Obama đã đáp ứng công việc hàng đầu trong đảng của mình khi ông chuẩn bị theo đuổi nhiệm kỳ thứ hai.

 

He chose Representative Debbie Wasserman Schultz of Florida to head the Democratic National Committee.

Ông đã chọn đại diện Debbie Wasserman Schultz của Florida lãnh đạo Uỷ ban Quốc gia Dân chủ.

 

She replaces Tim Kaine who plans to run for the Senate from Virginia next year.

Bà ấy thay thế Tim Kaine, người lên kế hoạch tranh cử vào Thượng viện Virginia vào năm tới.

 

Among Republicans, former Minnesota governor Tim Pawlenty recently formed a committee to explore a presidential campaign.

Trong số các đảng viên Cộng hòa, cựu thống đốc Minnesota Tim Pawlenty gần đây đã thành lập một ủy ban để khảo sát chiến dịch vận động tranh cử tổng thống.

 

Several other Republicans are also considering races for their party's nomination.

Một số đảng viên Cộng hòa khác cũng đang xem xét cuộc chạy đua đề cử của đảng của họ.

 

The latest jobs report showed that thirteen and a half million Americans remained unemployed in March.

Báo cáo việc làm mới nhất cho thấy rằng 13.5 triệu người Mỹ vẫn thất nghiệp vào tháng Ba.

 

Another concern is that oil prices remained over one hundred dollars a barrel.

Một vấn đề nữa là giá dầu vẫn còn hơn 100 đô la một thùng.

 

High energy prices could threaten the recovery from the recession.

Giá năng lượng cao có thể đe dọa việc hồi phục khỏi cuộc suy thoái.

 

In another development, Portugal became the latest member of the European Union with heavy debts to request emergency loans.

Trong phát triển khác, Bồ Đào Nha trở thành thành viên mới nhất của Liên minh châu Âu với các khoản nợ nặng nề lên nhu cầu đối với các khoản vay khẩn cấp.

 

Portugal joined Greece and Ireland which have also received aid.

Bồ Đào Nha tham gia Hy Lạp và Ireland cũng đã nhận được viện trợ.

 

Portuguese opposition parties refused to accept budget cuts proposed by Prime Minister Jose Socrates.

Các đảng đối lập Bồ Đào Nha từ chối chấp nhận cắt giảm ngân sách được đề xuất bởi Thủ tướng Jose Socrates.

 

For VOA Special English, I'm Carolyn Presutti.

For more ways to learn American English and stay informed every day, go to voaspecialenglish.com from your computer or mobile device.

Bình luận

apricot - 07/04/2012 22:27
   

It will be better if we have translation

sarsha89 - 21/04/2012 09:16
   

thanks for your post

le thi hong - 11/09/2012 21:04
   

ui

nguyễn thị thương - 25/11/2013 17:20
   

ai biết vì sao không xem được phần dịch sang tiếng việt không hè

Mai Huong Phan - 26/11/2013 21:40
   

ai up cho cai đphần dịch đê

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.