Phân biệt LIVE(động từ) và LIVE(tính từ)

You can now learn how to say live properly, and in the correct situation! Live as a verb and as an adjective sound different and...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.