Thì quá khứ tiếp diễn

This is an introduction to the past progressive tense in English, which describes an action that was in progress at some point in the ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.