Thứ tự sắp xếp tính từ trong tiếng Anh

Believe it or not, there is a specific order that adjectives follow when English speakers are describing something. In this lesson, I ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.