Từ vựng về các bộ phận trên mặt và các loại tóc

Learn all about how to talk about the various parts of the face and the different types of hair we have on our faces!

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.