Video Recipe: Sesame Seared Tuna w/ Wasabi Vinaigrette.

Visit http://www.harvesteating.com to get the written recipe for this video. A light, flavorful salad of Ahi tuna, organic field greens and wasabi vinaigrette.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.