#1317 Daylight Saving Time, Burnt Toast Costs Hospital Thousands

In NZ we have daylight saving time (aka daylight savings or summer time). How about where you are? English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/20...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.