#1325 You Again, Down To A T, UK Sleepover Show, Rancid, Misogyny

Todays movie is You Again: http://www.youtube.com/watch?v=S1-UMzt9e34 English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2010_10_05_archive.html 日本語訳+番...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.