#1324 Len Brown From NZ, Clown Elected In Brazil, The Greatest Thing About Auckland

Todays guest is Len Brown. * I talked to Len on September 30. The election was on October 9. Len Brown won the election and will be sworn in as the Mayor of...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.