#623 So sánh + so sánh nhất.

Another song. Sort of. English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/01/show-623-saturday-26-january.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 http://tdes.blog120...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.