#733 How To Spin A Pencil, Fingers, The Sound Of Music Hotel

I recommend this video: http://youtube.com/watch?v=GdVVt_jXJvM English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/05/show-733-thursday-15-may.html 英...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.