#734 Lonely Song, Asbestos In Prison, Retard, Cliff Joke

I recommend this song: http://youtube.com/watch?v=IqHk4lZixMQ English Script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/05/show-734-friday-16-may.html 英文ス...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.