#746 Dont Say Gonna, Sydney Pollack, Sharon Stone Karma

The same goes for wanna - dont say it on purpose. English Script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/05/show-746-wednesday-28-may.html 英文スクリプト+日...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.