#738 King Kong, Shabby, Obamas Finances

Its the thrill of a lifetime! Watch conversation here: http://www.youtube.com/watch?v=_eyGxQ2QU24 English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/20...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.