#741 Big Yellow Taxi, Fly In Water Lawsuit, Golf Joke

Big Yellow Taxi: http://youtube.com/watch?v=ZgMEPk6fvpg Mistakes: I said a bottle of unopened drinking water insead of an unopened bottle of drinking wate...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.