#750 Daikon Crackers (TDES Original)

Sunday Kitchen #97 Daikon Crackers English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/06/show-750-sunday-1-june.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 http://tdes.b...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.