#747 Gay Or Blind? Nepalese Monarchy, Blind Idioms

Have you seen this video? I love it. http://youtube.com/watch?v=4D_NJEsVyas English Script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/05/show-747-thursday...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.