#751 www.thedailyenglishshow.com Iron Lung, Sceptical

This is the page Im talking about: http://www.thedailyenglishshow.com/monday-guest.html English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/06/show-...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.