#752 Titanic: Rude, Uncouth, Presumptuous; Homeland Security

Another scene from Titanic. English Script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/06/show-752-tuesday-3-june.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 http://tdes.blog12...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.