#803 Counting in Māori, Whānau = Family

Watch this video to learn how to count to 5 in Māori: http://www.youtube.com/watch?v=_eT5KSaiAfY English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.