#810 Group Art, Literacy Project, Onkei Awards

Day 2 of iSummit08 in Sapporo, Japan. English Script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/07/show-810-thursday-31-july.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 http:/...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.