#813 Euphemisms: Darn, Gosh, Fudge, Fricken

Have you heard this expression? Id forget my head if it wasnt screwed on. English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/09/813-euphemisms-d...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.