#811 Vox Pop Highlights, Feedback, Closing Ceremony, Park

iSummit08 Day 3, Sapporo, Japan. English Script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/08/show-811-friday-1-august.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 http://tdes....

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.