#833 JALT Hokkaido, J. K. Rowling + Politics, Sub, Subprime Loans

Were going to another conference. This time its about language teaching. 2008 JALT Hokkaido Language Teaching Conference http://www.jalthokkaido.net/confer...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.