American Accent Training E05 - Vowel sound /ɛ/ - Accent training | British accent | ESL lesson

/ɛ/ AS IN GET Lips: Farther apart than for /eɪ/ and relaxed. Tongue: Relaxed, mid-high position. Learn to speak fluent English with neutral accent. free ESL ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.