Bài 1: Làm thế nào để nói tiếng Anh.

This is the first lesson on how to speak American. Making fun of old learn english videos. More to come :) SavioShow.com! Also search learn english on yout...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.