Bài 4, Thành ngữ tiếng Anh.

English as a second language lesson about idioms and sayings. American English ESL EFL taught online by Teacher Phil English. TOEIC exam preparation and flue...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.