Bài 5: Ở bệnh viện - Phần 3 - Thì quá khứ hoàn thành; ôn lại kiến thức; Nghe và viết

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.