BBC News Channel - Breakfast Opt-Out.

This is how the BBC News Channel opts out of Breakfast each weekday at 8:30am. Presented by Tim Willcox and Carrie Gracie. Recorded on Friday 6th February 2009.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.