BBC News 24 Graphics (2002)

BBC News 24, recorded in Summer 2006. Shows examples of the channels graphics. With Riz Lateef and Ben Brown.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.