GMTV Today - 4th September 2006.

Recorded on Monday 4th September 2006, at 7:00am. First time the new look GMTV Today was seen.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.