BBC Weekend News with Maxine Mawhinney.

Recorded on Saturday 14th February 2009, at 12:00pm.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.