BBC News 2009 - News at One with Emily Maitlis.

Recorded on Tuesday 17th February 2009, at 1:00pm.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.