Cách diễn tả sự đau đớn trong tiếng Anh.

Learn how to talk about different types of aches in this painless English lesson for beginners.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.