Khi nào dùng WANT, khi nào dùng WOULD LIKE

Learn how to sound polite and respectful in any situation with this short, important lesson. A small change can lead to a big different...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.