Dùng Since và For với thì Hiện tại hoàn thành.

Depending on whether you want to talk about how long you have been doing something, or when you started doing something, you will need...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.