GMTV - New Set Time Lapse.

A timelapse of GMTVs new set. Recorded in September 2005.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.