How To Memorize The Planets In Order From The Sun

My Very Excited Mom Just Sold Us Nine Pizzas here is the order: Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.