Learning English - Lesson Seventy Five - IMAGE - YouTube

In this lesson we take a look at the theme of image. The way something looks has an effect on you. It has an image. An image can change the way you feel...fo...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.