Learning English-Lesson Seventy Four - PLURAL ENGLISH - YouTube

RE-UPLOADED - In this lesson we look at plural in English. One thing is single. Anything more than that it is plural.

Nội dung video

Bình luận

Nguyen Anh - 20/10/2012 21:22
   
MISTERDUNCAN
* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.