Phân biệt Listen và Hear

Are you listening? Can you hear me? Whats the difference between LISTEN and HEAR in English? Watch this free lesson to find out, then...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.