Teach children 50 US states and capitals at www.gudli.com

This game is designed to teach children about US map. In this game a child can learn about the locations and capitals of all the 50 US states. For educationa...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.