Từ lóng FREAK

You've heard it from native English speakers... finally understand what they are freaking talking about in this slang lesson!

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.